De schoonheid van groei en verval

Mijn huidige werk gaat over organische processen zowel op micro- als macroniveau. De schoonheid van natuurlijke groei- en afbraakprocessen komen aan bod. Het is geen nabootsen van de natuur maar een zoeken naar overeenkomsten in structuur met in de schilderkunst gelijksoortige processen. Door het toeval tijdens het schilderen toe te laten en te sturen. Een zoektocht die niet gedetailleerd kopiëren nastreeft maar meer de verwantschap aangeeft tussen het creatieve proces en de ontstaans- en groeiprocessen in de natuur.